Thursday, November 23, 2006

Hindi Mo Ako Pag Aari

"gagawin ko ang aking nais gawin."


Hindi mo ako pag-aari, kung kaya't hindi mo akong kayang diktahan.
Walang may hawak ng aking tinig kundi ako at ako lang
Walang tali ang aking mga kamay, lalo na ang aking kamalayan
Kung kaya't hahayaan ko itong pumayagpag

Hindi mo ako pag-aari, walang sino man
Walang ibang maglalagay ng titik sa aking mga sipi kundi ako lang
Walang taong didighay sa kung anong wika ang aking isasambit
Malaya ako, lalakeng pinagpaguran ang aking kalayaan

Hindi mo ako pag-aari, magpahanggan pa man
Walang maaring makapag-ari ng aking pagkatao
Walang maaring makapagpigil sa kung ano ang aking gusto
Walang sino man ang maaaring maniil sa indayog at ihip ng aking malay

Ang isip mo ang lumikha na maari mong ariin ang iyong kapwa
Sinundan ng lipunan at ng simbahan ang yapak ng iyong daan
Hindi mo ba naiintindihan? Ako ay may kanyang isip at may kamalayan
Hindi mo ako pag-aari, walang sino man.

_________

Thats ME in the photo. forgive the hair, am on the beach after all. lolz

taken in one of our trip in puerto galera.

1 comment:

abssss said...

hmm... maybe he just likes you so much.