Saturday, November 29, 2008

THE COPYRIGHT PARABLE


Kausap ni Juan si Pedro tungkol sa isang kuwentong nais niyang isalibro.
Puno ng pagkamangha si Pedro sa bawat talighaga hatid ng kwento ni Juan. Gayun pa naman ng malapit ng matapos ang kuwento ay kinailangan ng lumisan ni Pedro.

Makalipas ang dalawang linggo nagitlang si Pedro ng mabasa ang isang pamilyar na kuwento sa isang lathalain sa kanilang bayan at lubos pa nitong ikinagitla ang taong sumulat ng nasabing kuwento - Si Juan. Ang kuwentong kanyang nabasa ay ang kuwentong kanyang isinalaysay kay Juan noong nakalipas na linggo.

Agad agad nitong tinungo si Juan upang usisahin ukol sa kanyang nabasang lathalain.
Itinanggi ni Juan kay Pedro na ito ang kuwentong kanyang narinig mula dito at matigas na ipinagdiinan na ito ay mula sa malikhaing niyang pag iisip.

TANONG: SA PAANONG PARAAN MAPAPATUNAYAN KUNG SINO ANG TUNAY NA LUMIKHA NG NASABING KUWENTO?PROJECT: UNPROFESSIONAL

Registration Starts: November 29, 2008
Registration Fee: Free for Unprofessional
Locational: PRC
Qualification: You must state here the unprofessional things you have done and must invibe the poem below.
Time: You must at least give one hour for the shoot and pretend you are busy with other things.

Believe that you
sit on a throne of
truth and strength
power and justice.
(Because, you do not)

Think to yourself
you are great and powerful
fierce and confident.
(Because, you are not)

Make other fear you, respect you
bow to you, love you.
(Even though they do not)

Tell yourself you are queen,
champion and master
of vanity and lies.
(Because you are).

P. S.

So what are you waiting for? Register now.
Remember: You MuSt be Unprofessional.