Friday, August 15, 2008

Hindi Ako


Hindi ako mangmang gaya ng iniisip mo;
Marunong lang ako tumahimik kapag di tama ang nasa utak ko.

Hindi ako tanga para laitin mo;
Marunong lang ako magpakumbaba sa mga taong may sira sa ulo.

Hindi ako manhid para saktan mo;
Marunong lang akong magtimpi at magpasensya sa mga katulad mo.

Hindi ako bulag na hindi nakakakita sayo;
Ayoko lang punahin ang mga maling hindi mo mabago.

Hindi rin ako bingi gaya ng inaakala mo;
Naririndi lang ako sa mga paulit-ulit na pagdadahilan mo.

Hindi ako lalong pipi tulad ng sinasabi mo;
Wala lang akong tinig para magpaliwanag ulit sayo.

Hindi ako perpektong tao;
Nagkakamali rin ako kahit di ko gusto.

Hindi rin ako pikon kumpara sayo;
Ngunit nauubos din ang aking pisi at mahirap maamo.

Hindi ako isang inutil na walang silbi;
Marunong lang akong mamili ng mga taong dapat kong ipagbunyi.

Hindi ako karapat-dapat para iyong ipagmalaki;
Marami akong nagawang tama ngunit marami ring mali.

Hindi ako nagmamahal ng hindi bukal sa puso;
Totoo akong kausap at wala akong niloloko.

At hindi ako naghihintay ng kapalit sa mga nagawa ko;
Gusto ko lang ibigay din sakin ang nararapat para sa mga ito.


_________________

Photo: Khalel
Photographer: Mr. Jay Plogman
Location: Makati

Note:

Jay, thank you so much for the photos. They are Lovely!
See i told you, the instant i saw them i got inspired

and this is just part of the series.

My apologies though, i think you will be needing ed's help on this one.
Thanks Genius!


________________________

Up Next:

I HAVE BEEN DIGITIZED BY THE MAESTRO PABLO DE DIABLO!


No comments: