Saturday, March 25, 2006

Buntong Hininga

(Sa Pagkakataong ito hindi para sa araw ng lunes, kundi sa tila bubog na humahamak sa aking puso.)

naliligaw

nawawala

sumisigaw

nagwawala

Buntong Hininga
.

No comments: