Monday, February 27, 2006

Buntong Hininga

(Isang tulang nabuo sa pagkasuklam sa araw ng lunes... Argh!)

naliligaw

nawawala

sumisigaw

nagwawala

Buntong Hininga.

No comments: